Miniaturka okładki zaproszenia na XIV Zjazd. (Uwaga! 166362 bytes) Historia asnykowskich zjazdów
Cienka żółta linia

Przemija czas

I Zjazd (8-9 września 1923)

     Zjazd połączony był z uroczystością upaństwowienia szkoły i nadania jej imienia Adama Asnyka. Oto fragment tego historycznego aktu: “... W imieniu magistratu miasta Kalisza wyżej wymienieni przedstawiciele oświadczają, iż oddają państwu polskiemu na własność Gimnazjum Miejskie mieszczące się w gmachu szkolnym przy ul. Grodzkiej. Kuratorium ze swej strony szkołę tę przyjmuje, tak że na mocy tego aktu staje się ona od dnia 1 listopada 1923 r. Państwowym Gimnazjum im. Adama Asnyka”. Z tej okazji odsłonięto na murach szkoły pamiątkową tablicę.
     W zjeździe wzięło udział wielu wybitnych wychowanków - m.in. Stanisław Wojciechowski, ówczesny prezydent Rzeczypospolitej; Sławomir Czerwiński, pedagog i polityk, późniejszy minister oświaty; Alfons Parczewski, prawnik i historyk, profesor uniwersytetów w Warszawie i Wilnie.
     Uczestnicy zjazdu z własnych składek ufundowali 4 pokoje mieszkalne w warszawskiej bursie akademickiej dla studentów kaliszan.
     Wydano z okazji tego wydarzenia “Pamiętnik Zjazdu Wychowańców Szkół Kaliskich 8-9 wrzesień 1923”.

II Zjazd (1928)

     Zorganizowany był również z dużym rozmachem przy pomocy Towarzystwa Wzajemnej Pomocy b. Wychowańców Szkół Kaliskich, które uświetniło spotkanie imprezą artystyczno-rozrywkową na stadionie miejskim (młodzież szkolna wystąpiła w efektownych strojach jako figury szachowe).
     Na gmachu szkoły odsłonięto tablicę ku czci wychowanków poległych w czasie I wojny światowej.

III Zjazd (9 grudnia 1933)

     W 10. rocznicę upaństwowienia gimnazjum uczestnicy zjazdu podczas uroczystej akademii złożyli hołd poległym wychowankom szkoły, a młodzież szkolna zaprezentowała “Ilustracje sceniczne” - sceny z życia szkolnego w czasie zaborów (wg “Syzyfowych prac” Żeromskiego) i w wolnej Polsce.

IV Zjazd (10-11 września 1938)

     Był to zjazd wyjątkowej rangi, ponieważ zbiegł się on z 100. rocznicą urodzin Adama Asnyka, którą w Kaliszu obchodzono wyjątkowo uroczyście pod najwyższym protektoratem prymasa Polski Augusta Hlonda, premiera Rady Ministrów Felicjana Sławoja-Składkowskiego i innych osobistości.      
      Z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku, stojącym na miejscu rodzinnego domu poety, zburzonego w 1914 r. Wmurowano kamień węgielny - w parku koło “Małego Kogutka” pod budowę Domu Kultury i Sztuki im. Adama Asnyka, którego projekt wyłoniono w wyniku konkursu architektonicznego. Na ten cel przeznaczono cały dochód z okolicznościowej akademii, wsparły go także indywidualne dary.
     Podczas sesji Miejskiej Rady Narodowej wręczono ufundowaną po raz pierwszy nagrodę literacką miasta, którą otrzymał młody pisarz
Stefan Otwinowski - wychowanek Gimnazjum A. Asnyka.
     Teatr kaliski przygotował premierę dramatu A. Asnyka “Bracia Lerche”.

V Zjazd (25-26 maja 1947)

     Pierwszy powojenny zjazd był nieco skromniejszy. Jego uczestnicy zebrali fundusze na prace remontowe i wyposażenie szkoły w pomoce naukowe. Z okazji zjazdu wydano “Jednodniówkę” zawierającą rys historyczny szkoły, wspomnienia wychowanków, wiersze. Podjęto uchwałę o organizowaniu podobnych spotkań co 10 lat.

VI Zjazd (7-8 września 1957)

     Zjazd znacznie liczniejszy (z udziałem około 300 gości) upamiętnił się ufundowaniem sztandaru dla szkoły oraz dwóch tablic pamiątkowych. W auli szkolnej wmurowano tablicę z napisem: “Pamięci kolegów poległych na wszystkich frontach w walce o wolność Ojczyzny, zamęczonym w obozach zagłady - w hołdzie uczestnicy VI Zjazdu b. Wychowanków Szkoły. Wrzesień 1957 r.”. Przy wejściu do szkoły umieszczono tablicę następującej treści: “Wielkiemu Kaliszaninowi, wybitnemu poecie, bojownikowi o wolność i oświatę, Adamowi Asnykowi, który w latach 1849 - 1853 uczęszczał do Szkoły Realnej mieszczącej się w tym gmachu, w 60 rocznicę Jego śmierci fundują tablicę rodzice i młodzież Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu”.

VII Zjazd Nadzwyczajny (22-24 lipca 1960)

     Zjazd ten odbył się w ramach Światowego Zlotu b. Wychowanków Kaliskich Szkół Średnich, zorganizowanego z okazji Jubileuszu XVIII wieków Kalisza. “Asnykowcy” zebrali znaczną sumę, którą przeznaczyli na budowę pomnika patrona szkoły.

VIII Zjazd (16-17 września 1967)

     Zjazd skromniejszy (około 120 uczestników). Składkowe fundusze przeznaczono tym razem na budowę sali gimnastycznej przy szkole.

IX Zjazd Nadzwyczajny (22-23 września 1973)

     Zjazd ten zwołano z okazji trzech jubileuszowych rocznic, które utrwalono na pamiątkowej tablicy z napisem: “Dla upamiętnienia Jubileuszu 200-lecia szkoły narodowej powołanej przez Komisję Edukacji Narodowej, 150-lecia oddania do użytku młodzieży gmachu szkolnego i 50-lecia nadania Szkole imienia Jej wychowanka A. Asnyka. Uczestnicy IX Zjazdu b. Wychowanków Szkoły. Kalisz, wrzesień 1973 r.”.
     W spotkaniu wzięła udział rekordowa liczba około 700 wychowanków. W hallu szkoły zorganizowano okolicznościową wystawę pamiątek, obrazujących dzieje szkoły i przypominających jej najwybitniejszych wychowanków. W gmachu teatru odbyło się okolicznościowe sympozjum i program artystyczny przygotowany przez młodzież szkolną. Zjazdowi towarzyszyła wystawa grafiki Krzysztofa Oleksiaka, wychowanka szkoły.
     Uczestnicy zjazdu podjęli uchwałę o organizowaniu spotkań wychowanków szkoły co 5 lat.

X Zjazd (16-17 września 1978)

     Padł kolejny rekord - w zjeździe uczestniczyło około 800 wychowanków. Najstarszym z nich był prof. dr Jerzy Kaulbersz ostatni żyjący uczestnik strajku szkolnego z 1905 roku.
     Na gmachu szkoły wmurowano i uroczyście odsłonięto medalion z popiersiem Adama Asnyka i napisem: “X Zjazd b. Wychowanków - szkole - IX. 1978“.
     Wydano “Zarys historii najstarszej szkoły kaliskiej (I LO im. Adama Asnyka)” Jana Marcinkiewicza - najobszerniejszą jak do tej pory monografię szkoły.
     Uczestnicy zjazdu podjęli uchwałę o powołaniu stałego “Koła Asnykowców”, działającego jako sekcja Towarzystwa Miłośników Kalisza. Prezesem wybrano Bogdana Bladowskiego.

XI Zjazd (17-18 września 1983)

     W zjeździe wzięło udział około 500 wychowanków, którzy własnymi funduszami przyczynili się do rekonstrukcji reprezentacyjnej bramy prowadzącej do szkoły.
     W programie zjazdu obok tradycyjnych spotkań w szkole, uroczystości w teatrze, wspólnego obiadu i balu - znalazły się także wycieczki do Gołuchowa i Antonina.
     Z okazji zjazdu ukazało się wydawnictwo pt. “Nasi profesorowie z “Asnyka”. Ze wspomnień byłych wychowanków i absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu”.
     Wystawę swego dorobku artystycznego zaprezentował - już po raz drugi - artystka plastyk Krzysztof Oleksiak, wychowanek szkoły.

XII Zjazd (9-11 września 1988)

     Zjazd zwołany w 150. rocznicę urodzin Adama Asnyka zgromadził ponad 600 wychowanków. Po raz pierwszy program zjazdu rozpisano na trzy dni.
     Nawiązano do świetnych tradycji sportu szkolnego organizując
mecz koszykówki “Absolwenci - Uczniowie”.
     Poezje patrona i muzykę polską zaprezentowano w okolicznościowym koncercie.
     Z okazji zjazdu wydano dokumentacyjno-wspomnieniowe “Asnykowskie spotkania” i “Pokłosie zjazdów”, a także jubileuszowy druk “Rodzinnemu miastu” Adama Asnyka.
     Wydarzeniem literackim była premiera książki wspomnieniowej
Tadeusza Pniewskiego “Kalisz z oddali”.
     Odbył się kolejny wernisaż twórczości malarskiej i graficznej Krzysztofa Oleksiaka.
     Na pamiątkę zjazdu wychowankowie ufundowali szkole pianino.

XIII Zjazd (10-12 września 1993)

     Obok tradycyjnych atrakcji towarzyskich, blisko 500 wychowankom zaproponowano niezwykle bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych obejmujących dorobek twórczy asnykówek i asnykowców. Odbyły się wernisaże Cypriana Kościelniaka i Roberta Mroczyńskiego. Udostępniono wystawę “Kalisz i kaliszanie w starej fotografii”.
     Przedstawiono działalność Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka. W koncercie “Asnykowcy - miastu” wystąpiła solistka Ewa Iżykowska, a orkiestrą symfoniczną Kaliskiej Filharmonii dyrygował Jan Walczyński.
     Gwiazdami wieczoru “Jazz i kabaret” byli
Jan “Ptaszyn” Wróblewski i Jerzy Kryszak. W trakcie galowego “Spotkania pokoleń” w kaliskim teatrze godnością honorowego członka Stowarzyszenia Asnykowców obdarowano Tadeusza Pniewskiego.
     W meczu koszykówki walczyły drużyny “Jagiellonów” i “Asnykowców”.
     Mszę ekumeniczną w katedrze św. Mikołaja koncelebrował biskup kaliski Stanisław Napierała. Każdy z uczestników zjazdu otrzymał tomiki poezji Adama Asnyka “Między nami nic nie było” i
Tadeusza Pniewskiego “Krajobraz serdeczny”, a także egzemplarz Ziemi Kaliskiej z ośmiostronicową jednodniówką “Ziemia Asnykowska”, ponadto dla pań chusty, a dla panów krawaty z godłem Stowarzyszenia.
     Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem zjazdu było wydanie przez Stowarzyszenie Asnykowców we współpracy z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk
monografii “Szkoła Kaliska”, którą jak bezcenny skarb przekazano teraźniejszym i przyszłym pokoleniom wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Bożena Szal, Adam Borowiak

XIV Zjazd (11-13 września 1998) - kronika

11 września 1998 r.

Pierwszy dzień XIV Zjazdu.

- szturmowanie sekretariatu rozpoczęło się na półtorej godziny wcześniej niż podano w zaproszeniach. Tradycyjnie koleżeństwo dopełnia formalności na ostatnią chwilę. Organizatorzy dzielnie stawiają czoła fali uderzeniowej. Młodzież asnykowska sprzedaje pamiątkowe koszulki i kolportuje najnowszy numer swojej gazetki “Adam”. "Calisiana" oferuje na swoim stoisku Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poczta Polska zachęca do nabycia kart z okolicznościowym stemplem zjazdowym. Można delektować się sokami firmy "Hellena", po czym zapoznać osiągnięcia techniczne Telekomunikacji Polskiej. Głodnych i spragnionych oczekują w szkolnych podziemiach. Pogoda na razie dopisuje.

- o godzinie 17°° w hali przy ulicy Łódzkiej mecz koszykówki old-boyów o puchar przechodni imienia prof. Kazimierza Paszyna pomiędzy "Jagiellonami" i "Asnykowcami". Nasi zwyciężyli 67:47, dzięki czemu bez przeszkód mogą uczestniczyć w dalszej części zjazdu.

- o godzinie 19°° , w salach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, kol. Jacek Łapott "Odkrywa Afrykę", prezentując plon swoich kilkudziesięciu wypraw. Za oknami deszcz.

- z Muzeum szybkim spacerem do klubu "Magnum" (d. "Futurysta", jeszcze dawniej fabryka "Haft", itd.).
Co przezorniejsi wysłali wcześniej umyślnych, którzy teraz z utęsknieniem wyczekują na "swoich", dzielnie broniąc każdego krzesła. Tłum niemiłosierny. Mimo zasłony dymnej udaje się dostrzec i usłyszeć kol. Jana "'Ptaszyna" Wróblewskiego oraz towarzyszącego kol. Marka Markowskiego z zespołem. Wieczorne spotkanie kończy się wczesnym ranem.

12 września 1998 r.

- sekretariat obojga płci już od 7.30 gotowy do pracy. Przybywają dalsi zjazdowicze. Już wiadomo, że będziemy gościć około siedmiuset osób, od Nowej Zelandii po Kanadę.

Tablica z dziejami szkoły ufundowana przez kol. Józefa Garlińskiego

Tablica z dziejami szkoły ufundowana przez kol. Józefa Garlińskiego

- inauguracja Zjazdu punktualnie o dziewiątej trzydzieści. Powitanie przez dyrektora Liceum p. Franciszka Podgórnego. Zjazd otwiera prezes Stowarzyszenia, kol. Jerzy Borowiak, a nowinę tę, dźwiękiem szkolnego dzwonka, ogłaszają "urbi et orbi" - miastu i światu, kol. kol. Bolesław Tomiec i Józef Garliński. Prezydent Kalisza p. Wojciech Bachor na ręce Prezesa przekazuje klucze do miasta. Kol. Zenon Sroczyński w towarzystwie córki Magdaleny odsłania ufundowaną przez siebie tablicę poświęconą prezydentowi RP Stanisławowi Wojciechowskiemu, a kol. Józef Garliński w asyście kol. Adama Borowiaka inauguruje tablicę z dziejami szkoły, także własnej fundacji. Młodzież klas pierwszych składa ślubowanie.

- przemarsz ulicami Kalisza, złożenie kwiatów w miejscach pamięci o naszym patronie i kaliszanach. Na czele orkiestra dęta "Wistilu", poczet sztandarowy i młodzież z podobiznami Asnyka i godłem Stowarzyszenia na chorągiewkach. Aleja Wolności (d. Józefiny) wypełniona na całej długości.

- "Spotkanie pokoleń" w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego. Rozlega się donośne "Sto lat", a po chwili cisza towarzysząca wspomnieniu tych co odeszli. Życzenia od zaprzyjaźnionych szkół i zaproszonych gości.

Wystąpienia: honorowe - patrona XIV Zjazdu - wojewody kaliskiego, p. Józefa Rogackiego, wzruszające - p. prof. Marii Błaszczyk, refleksyjne - kol. Józefa Garlińskiego, dziękczynne - kol. Wojciecha Konopackiego. Za zasługi dla Stowarzyszenia Krzyże Zasługi RP otrzymują: brązowy - Krzysztof Kaźmierczak, srebrne: Marek Sierakowski, Tadeusz Krawczyński i Jerzy Bałwas, złote: Jerzy Gwiaździński i Krzysztof Oleksiak. Kol. Józef Jaworowicz mową rymowaną wspomina swoje asnykowskie lata. Na koniec kurtyna w górę i Marsz Radetzkiego.

- przed Teatrem chyba wszystkie kaliskie taksówki, autokary z KLA, ulewa, powrót do szkoły na śniadanie. Stoły wzdłuż korytarzy, gwar do późnego popołudnia.

- W Biurze Wystaw Artystycznych wernisaż kol. Tomasza Brody, karykatury z cyklu "Zrób sobie gębę"

- w galerii "Wieża Ciśnień" otwarcie Wystawy malarstwa kol. Sylwii Kokot.

- w "MPiK-u" premiera twórczości plastycznej kol. Agnieszki Tylak.

- nocną porą wielki zjazdowy Bal Asnykowca w lokalu "Konkret" i alternatywny Wieczór Koleżeński w restauracji "Adria". Specgrupy przemieszczają się pomiędzy lokalami lustrując się wzajemnie.

13 września 1998 r.

Trzeci dzień XIV Zjazdu

- w katedrze św. Mikołaja uroczysta msza św. koncelebrowana przez ks. bp. Stanisława Napierałę, ordynariusza kaliskiego w asyście księży asnykowców. W darach ołtarza ofiarowujemy II tom "Szkoły Kaliskiej" - "Nauczyciele i Wychowankowie". Kolega Bolesław Tomiec odznaczony zostaje przez Księdza Biskupa papieskim orderem "Pro Eclesia et Pontyfice".

Serdeczną homilię głosi ks. prałat Jan Sikorski, absolwent z 1952 roku. - po mszy, do Centrum Kultury i Sztuki na koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją kol. Jana Walczyńskiego. Muzyka z filmów gangsterskich i fragmenty "Ojca chrzestnego" czytane przez kol. Jerzego Górnego. Śpiewa także sopranistka p. Elżbieta Walszczyk. Zanim rozbrzmiała muzyka zebrani owacyjnie przyjęli słowa listu prymasa Polski, księdza Józefa kardynała Glempa odczytane przez ks. Jana Sikorskiego, adresowane do naszego Zjazdu.

- wielki obiad zjazdowy w Hotelu "Prosna". Podziękowania, pożegnania i zaproszenie do udziału w XV Zjeździe Asnykowców we wrześniu 2003 roku.

- uczestnicy zjazdu otrzymali drugi tom monografii "Szkoła Kaliska - Nauczyciele i Wychowankowie", tomiki poezji kolegów Marka Sierakowskiego i Zbigniewa Kościelaka, biuletyn "Asnykowiec" pod red. kol. Adama Borowiaka oraz plakat zjazdowy proj. kol. Zbigniewa Oleksiaka. Zjazdowi towarzyszyły wystawy i koncerty asnykowców: Sylwii Kokot, Agnieszki Tylak, Tomasza Brody, Jacka Łapotta, Jana "Ptaszyna" Wróblewskiego, Jana Walczyńskiego i Marka Markowskiego. Odsłonięto na murze szkoły dwie tablice pamiątkowe ufundowane przez kolegów Józefa Garlińskiego i Zenona Sroczyńskiego.

Dziedziniec szkolny wyłożono ozdobną kostką, a Adam Asnyk po trzydziestu ośmiu latach doczekał się renowacji swojego pomnika.

W zjeździe uczestniczyło blisko siedmiuset wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka.

XV Zjazd (12-14 września 2003) - kronika

12 września 2003 r.

Pierwszy dzień XV Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka. Szkoła przystrojona biało-czerwonymi flagami oczekuje na swoich absolwentów. Podobnie jak na poprzednich zjazdach, koleżeństwo dopełnia formalności w ostatniej chwili. Sekretariat dzielnie daje sobie radę. Młodzież asnykowska sprzedaje pamiątkowe koszulki i okolicznościowe kubeczki. Poczta Polska zachęca do nabycia kart ze stemplem zjazdowym. Firma "Hellena" częstuje swoimi sokami. O godzinie 17.00 w hali OSRiR przy ulicy Łódzkiej rozpoczyna się mecz koszykówki absolwenckich drużyn o puchar im. prof. Kazimierza Paszyna pomiędzy "Asnykowcami" i "Jagiellonami". Obecna jest żona profesora, pani Leokadia Paszyn. Na trybunach nieomal komplet nieustannie zagrzewającej zawodników do walki publiczności, wśród której dostrzegamy prezydenta Kalisza, Janusza Pęcherza i wiceprezydenta Tadeusza Krawczykowskiego. Przy mikrofonie szalejący komentator Zbigniew Kościelak. "Asnykowcy" zwyciężają wynikiem 113:70, godnie nawiązując do sportowych sukcesów swoich poprzedników.

Z koszykarskiego parkietu pośpiesznie do Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych na wernisaż Zbigniewa Jurkiewicza, asnykowca z Toronto, maturzysty z 1972 roku, który przedstawił swoje malarstwo, projekty i realizacje architektoniczne. W galerii publiczność w liczbie nie oglądanej zapewne od poprzedniego zjazdu. Za oknami deszczowo i jesiennie. Chroniąc się pod parasolami przechodzimy pod ogromny namiot ustawiony na kortach przy Centrum Kultury i Sztuki. Za stołami kilkaset osób i ciągle nadciągające uzupełnienia z miasta. Dużą aktywność wykazują absolwenci z 1973 roku, świętujący przy okazji 30-lecie matury. Orkiestra gra, piwo się leje strumieniami, gwar powitań i toastów. Wieczór koleżeński przygaśnie około drugiej godziny po północy.

13 września 2003 r.

Drugi dzień XV Zjazdu Asnykowców. Sekretariat już od 8.00 godziny gotowy do pracy. Dojeżdżają kolejni goście z kraju i z zagranicy. Ustaje deszcz. Punktualnie o dziewiątej trzydzieści rozpoczyna się uroczysta inauguracja zjazdu. Na ulicy Grodzkiej pięćdziesięcioosobowa orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamienia pod dyrekcją Henryka Siudy przygrywa wiązanką patriotycznych melodii. Powitanie przez dyrektora Liceum, Franciszka Podgórnego. Rozlegają się dźwięki hymnu państwowego. Zjazd otwiera prezes Stowarzyszenia Asnykowców, Adam Borowiak, a dźwiękiem szkolnego dzwonu, nowinę tę "miastu i światu" ogłaszają koledzy seniorzy, Stanisław Janczak, absolwent z 1934 roku i Henryk Jedwab, maturzysta z 1937 roku.

 Prezydent miasta Kalisza, Janusz Pęcherz na ręce Prezesa przekazuje symboliczny klucz do bram miasta. Na zakończenie młodzież klas pierwszych w obecności swoich starszych kolegów składa ślubowanie. A potem wszyscy uczestnicy Zjazdu przemaszerowali ulicami miasta swojej młodości, poprzedzeni banderią konną wystawioną przez Jerzego Rudowicza i orkiestrą dętą. Po drodze składano kwiaty pod pomnikiem patrona i w miejscach narodowej pamięci.

W kaliskim teatrze odbyło się tradycyjne "Spotkanie pokoleń". Chwilą milczenia przywołano cienie tych, którzy oddali życie za ojczyznę i dla niej przelewali swoją młodzieńczą krew. Wspomniano kolegów narodowości żydowskiej, ofiary zagłady. Wymieniono nazwiska kolegów, którzy przed pięciu laty umawiali się na spotkanie na XV Zjeździe i już w nim udziału nie wzięli.

Delegacje zaprzyjaźnionych szkół i stowarzyszeń składały gratulacje i powinszowania. Przemówił prezydent Kalisz, Janusz Pęcherz, który objął honorowym patronatem tegoroczny zjazd. Oficjalnym dowodem uznania dla wychowanków i członków Stowarzyszenia Asnykowców były odznaczenia państwowe: Złote Krzyże Zasługi nadano Lidii Łyszczak i Markowi Mikołajczykowi oraz Srebrne dla Krzysztofa Płocińskiego, Bogdana Ptaka i Janusza Wysogląda. Aktu dekoracji dokonał wicewojewoda wielkopolski, Jerzy Błoszyk. Pozdrowienia przekazał także wicemarszałek województwa wielkopolskiego Józef Racki. Życzenia przesłali: Arek Fabjanowski i Marek Samoć z Canberry, Joanna Olczak z Nowej Zelandii, Zbigniew Mazurkiewicz z Francji, Wiesław Biś ze Sztokholmu, Agnieszka Bladowska-Stroppolo z Rzymu, Tomasz Adamaszek z pokładu M/S Antares, Andrzej Dąbkowski z Warszawy, Zdzisław Samulak z Watertown (USA), Henryk Podsiadły z Warszawy, Józef Dzikowski z Poznania, Józef Garliński z Londynu, Bogdan Bladowski z Warszawy, Jan Piłaciński z Poznania, Ireneusz Fibingier z Warszawy, Andrzej Kowalski z USA, Józef Gawron z Tielt k. Gandawy, Dorota Jakubowska-Arszyńska z Saragossy, Witold Preiss z Warszawy. Swoimi refleksjami na temat asnykowskiego Liceum i Kalisza, podzielił się Zenon Prętczyński z Wrocławia, uczeń naszej szkoły w latach 1938/39, a także Oskar Koszutski, absolwent z 1963 roku. Mocno i wyraziście zabrzmiał głos Piotra Łuszczykiewicza, maturzysty z 1983 roku.

"Spotkanie pokoleń" zakończyło się dźwiękami poloneza Wojciecha Kilara z filmowej adaptacji "Pana Tadeusza". Powrotowi do szkoły towarzyszyła słoneczna pogoda, wydobywająca uroki starego parku nad Prosną.

W szkole tradycyjne koleżeńskie śniadanie i tradycyjna szczupłość miejsca. Około godziny szesnastej gwar ucichł i szkoła opustoszała.

Wieczorem odbył się zjazdowy Bal Asnykowca w restauracji "Konkret" i alternatywne spotkania w klubie "Pod Muzami" oraz innych pubach i kawiarniach.

14 września 2003 r.

Trzeci dzień XV Zjazdu Asnykowców rozpoczął się o godzinie 10.00 uroczystą mszą św. w katedrze św. Mikołaja, w intencji profesorów i wychowanków, koncelebrowaną przez ks. bp. Stanisława Napierałę, ordynariusza kaliskiego, któremu asystowali między innymi księża asnykowcy: Andrzej Gaweł, Stanisław Olejnik, Jan Sikorski i Sylwester Jasiak. W darach ołtarza niesiono album "Kaliszanie", książkę "Mów, niech Cię zobaczę" i tegoroczną edycję "Asnykowca". Piękną homilię wygłosił ks. bp. Stanisław Napierała. Podziękowanie za sprawowaną w naszej intencji mszę św. wraz z życzeniami dla koleżanek i kolegów przekazał prezes, Adam Borowiak.

Kolejnym punktem programu był koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Kaliskiej "Asnykowcy - miastu" w Centrum Kultury i Sztuki. Dyrygował Jan Walczyński, śpiewała Karolina Sobierańska i grał na saksofonie Jan "Ptaszyn" Wróblewski.

Po koncercie obiadowano pod wielkim namiotem i obok niego. Nastąpił czas podziękowań, pożegnań i zaproszenia do udziału w XVI Zjeździe Asnykowców we wrześniu 2008 roku.

Tradycją asnykowskich zjazdów jest to, że zawsze pozostawiają po sobie trwały ślad wzbogacający dorobek poprzedników. Tym razem był to piękny album "Kaliszanie", autorstwa Krzysztofa Oleksiaka i Adama Borowiaka, a finansowany przez Zenona Sroczyńskiego, absolwenta z 1965 roku, ponadto książka Zbigniewa Kościelaka "Mów, niech Cię zobaczę" oraz tegoroczna edycja rocznika "Asnykowiec". Każdy zjazdowicz otrzymał bordowy krawat jedwabny wraz z pozłacanym znaczkiem - do 1939 roku godłem szkoły.

Przygotowano specjalne wydanie miesięcznika społeczno - kulturalnego "Kalisia Nowa" za sprawą Elżbiety Zmarzłej i Zbigniewa Kościelaka.

Dzięki Jerzemu Bielawskiemu Poczta Polska opublikowała dwie karty okolicznościowe i stosowała specjalny datownik. Oprócz twórczości Zbigniewa Jurkiewicza, w szkole prezentowane były wystawy osiągnięć zawodowych, architekta Zenona Prętczyńskiego z Wrocławia oraz inżyniera mechanika Zdzisława Samulaka z Watertown (USA). Architekt Małgorzata Paszyn przedstawiła swoją koncepcję przywrócenia i rekonstrukcji auli szkolnej. W cukierni "Rogatka Wrocławska" wystawione były fotografie Stanisława Kulawiaka zatytułowane "Asnykowcy '98".

Zjazdowi towarzyszył piękny plakat autorstwa Krzysztofa Oleksiaka z Torunia, absolwenta z 1965 roku. W jubileuszowym zjeździe uczestniczyło około 600 osób.

XV Zjazd Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, który odbywał się w 165 rocznicę urodzin patrona i w 80 rocznicę przekazania szkoły państwu polskiemu oraz nadania jej imienia swojego ucznia, wybitnego poety i patrioty, przeszedł do historii.

 

XVI Zjazd (19-21 września 2008) - kronika

19-20-21 września 2008

Po raz 16. spotkali się absolwenci najstarszej kaliskiej szkoły - Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka

Hej, hej, Asnyk woła nasza buda, nasza sławna szkoła, nasza młodość i marzenia zachowane we wspomnieniach. Odpowiadając na zew refrenu jednej ze swych biesiadnych pieśni, absolwenci najstarszej kaliskiej szkoły, która od 85 lat nosi imię swojego najznakomitszego ucznia, poety Adama Asnyka, 19-21 września, jak zawsze licznie z różnych stron Polski i dalekiego świata przybyli na kolejny XVI Zjazd Asnykowców.

Jednym z najważniejszych wydarzeń XVI Zjazdu było spotkanie po 55. latach kolegów z podziemnej organizacji młodzieżowej "Orzeł".

Dzięki staraniom Zdzisława Samulaka, maturzysty z 1954 roku, stawili się: Kazimierz Banaszkiewicz, Lech Burchacki, Jerzy Kamiński, Józef Miklikowski, Zdzisław Prus, Jerzy Rutkowski, Tomasz Sikora oraz Jerzy Ściesiek.

Rozpoczęcie zjazdu, połączone z uroczystym ślubowaniem uczniów pierwszych klas I LO, które przyjął dyrektor-asnykowiec Andrzej Urbaniak, odbyło się na szkolnym dziedzińcu, a fakt ten obwieścił dźwięk sygnaturki na szkolnym murze (ten dzwonek w 1905 roku dał sygnał do patriotycznego strajku szkolnego w Kaliszu). Uruchomił go najstarszy uczestnik tegorocznego zjazdu, maturzysta z 1935 roku, adwokat z Wrocławia, Stanisław Krzysik, który później - po uroczystym przemarszu asnykowców przez miasto - na spotkaniu asnykowskich pokoleń w kaliskim teatrze, gdzie jak zawsze z balkonów frunęły na scenę papierowe jaskółki, wygłosił piękne przemówienie, przywołując swoje szkolne wspomnienia i przekazując młodym wzruszające przesłanie.

O wyrazistej obecności asnykowców w Kaliszu mówił w swym wystąpieniu honorowy patron zjazdu, prezydent miasta Janusz Pęcherz (podczas inauguracji przekazał on prezesowi Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka - Adamowi Borowiakowi symboliczny klucz do bramy Kalisza). Były serdeczne życzenia od przyjaciół szkoły i asnykowców z daleka.

Na wniosek zarządu Stowarzyszenia Asnykowców, koledzy Marek Gwiaździński i Zbigniew Kościelak zostali laureatami Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

Artystyczną oprawę uroczystości w teatrze przygotował szkolny chór z „Asnyka", prowadzony przez Krzysztofa Niegowskiego.

Powracający do swojej wyremontowanej w ostatnim roku szkoły przy ul. Grodzkiej, uczestnicy zjazdu z radością oglądali odrestaurowaną szkolną aulę.

W zjazdowym pakiecie Stowarzyszenie Asnykowców przygotowało dwa premierowe wydawnictwa - niezwykły wybór korespondencji, zatytułowany „Dotknięcie czasu. Listy Asnykowców" oraz siedemnastą edycję biuletynu „Asnykowiec", oba pod redakcją Adama Borowiaka, ponadto tomik wierszy Józefa Jaworowicza oraz tarcze szkolne podarowane przez Jacka Golasińskiego. Na licznych stoiskach w szkolnym holu były inne jeszcze różnorodne książkowe pozycje autorów z „Asnyka", pamiątkowe akcesoria oraz okolicznościowy datownik i karty pocztowe.

W piątek w hali Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji przy ul. Łódzkiej odbył się mecz koszykówki Asnykowcy-Jagiellonowie (wygrali gospodarze 58:54). Tego dnia otwarto też w Biurze Wystaw Artystycznych wystawę prac asnykowca Leszka Chwilczyńskiego, konserwatora zabytków z Krakowa, natomiast w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego koncert Listów Muzycznych z poetyckimi słowami Daniela Edmunda Sudoła -kaliszanina, asnykowca (maturzysty z 1979 r.) mieszkającego już na stałe w USA, przygotowany przez Jana Kaspra.

W sobotnie popołudnie na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Podmiejskiej został odsłonięty obelisk poświęcony pamięci wielkiego asnykowca Henryka Jedwabia - żołnierza września 1939 roku, komandosa walczącego we Francji i pod Monte Cassino, honorowego obywatela miasta Kalisza.

W niedzielę uczestnicy zjazdu udali się do swojego kościoła, katedry św. Mikołaja przy ul. Kanonickiej (tutaj ochrzczony był Adam Asnyk) na tradycyjną uroczystą szkolną mszę, którą odprawił ordynariusz diecezji kaliskiej biskup Stanisław Napierała wraz z księżmi asnykowcami, a był wśród nich sławny kapelan internowanych Jan Sikorski z Warszawy.

W samo południe w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki odbył się uroczy finałowy koncert w wykonaniu muzyków i młodych solistek Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Egine Mkrtchyan.

Jak każdy powrót do lat młodości, również tegoroczny Zjazd Asnykowców miał świetną atmosferę, bo „Asnyk" swoich absolwentów jednoczy i wznosi. Były wzruszające spotkania po latach i długie rozmowy w szkole, w prywatnych domach, w kaliskich lokalach. Głównym towarzyskim ośrodkiem przez wszystkie zjazdowe dni (i noce) był namiot obok Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Łaziennej, gdzie koncertowały „Żuki", grały kaliskie „Części Zamienne" i Zenon Rogala oraz jego śpiewające siostry Anna Pawlak i Irena Hofman. A zjazdowym przebojem stał się refren piosenki napisanej przez wielkiego przyjaciela asnykowców, Andrzeja Zmyślonego:

Niech żyje zjazd!

Stara buda jak zawsze wciąż młoda

Niech żyje zjazd!

Szkolnych wspomnień młodzieńcza uroda.

W sercach nam gra

Rzewna nuta o randkach nad Prosną

W oku lśni łza

Bo choć młodzi, to wnuki nam rosną

 

XVII Zjazd (13-15 września 2013) - kronika

13 września 2013

Pierwszy dzień XVII Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka. Szkoła przystrojona biało-czerwonymi flagami oczekuje na swoich absolwentów. Podobnie jak na poprzednich zjazdach, koleżeństwo dopełnia formalności w ostatniej chwili. Sekretariat dzielnie daje sobie radę. Młodzież asnykowska sprzedaje pamiątkowe koszulki. Poczta Polska zachęca do nabywania okolicznościowych kart ze stemplem upamiętniającym 175. urodziny Adama Asnyka. Stoiska Stowarzyszenia Asnykowców, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego oferują swoje wydawnictwa. W auli wystawa twórczości Marka Rozpary, maturzysty z 1965 roku. Na korytarzu wspomnieniowa ekspozycja uczniowskich sukcesów sportowych i przypomnienie postaci Kazimierza Paszyna, nauczyciela i wybitnego trenera. Firma „Lazur” zaprasza na kawę, herbatę i ciasteczka.

O godzinie 16.30 w hali OSRiR przy ulicy Łódzkiej rozpoczyna się mecz koszykówki absolwenckich drużyn o puchar im. prof. Kazimierza Paszyna pomiędzy „Asnykowcami” i „Jagiellonami”. Na trybunach niemal komplet publiczności nieustannie zagrzewającej zawodników do walki. Przy mikrofonie komentator Zbigniew Kościelak. „Asnykowcy” zwyciężają wynikiem 67:62, godnie nawiązując do sportowych sukcesów swoich poprzedników.

Z koszykarskiego parkietu pośpiesznie do Galerii im. Jana Tarasina na wernisaż Tomasza Wolffa, maturzysty z 1993 roku, który przedstawił swoje malarstwo. W galerii publiczność w liczbie nieoglądanej zapewne od poprzedniego zjazdu. Za oknami deszczowo i jesiennie. Chroniąc się pod parasolami przechodzimy do Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej na inaugurację kolejnej wystawy, tym razem Cypriana Kościelniaka prezentującego swój blisko czterdziestoletni dorobek artystyczny.

Późnym wieczorem po przeżyciach sportowo-duchowych zjazdowicze spotykają się w kaliskich klubach i restauracjach na koleżeńskich posiadach.

14 września 2013

Drugi dzień XVII Zjazdu Asnykowców. Sekretariat już od 8.00 godziny gotowy do pracy. Dojeżdżają kolejni goście z kraju i z zagranicy. Ustaje deszcz. Punktualnie o dziewiątej trzydzieści rozpoczyna się uroczysta inauguracja Zjazdu. Na ulicy Grodzkiej orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Iwanowic pod dyrekcją Marka Kubery przygrywa wiązanką patriotycznych melodii. Powitanie przez dyrektor Liceum, Elżbietę Karpisiewicz. Zjazd otwiera prezes Stowarzyszenia Asnykowców, Adam Borowiak, a dźwiękiem szkolnego dzwonu, nowinę tę „miastu i światu” ogłaszają koledzy seniorzy, Kazimierz Rogacki, absolwent z 1949 roku i Tadeusz Marczyński, maturzysta z 1951 roku. Rozlegają się dźwięki hymnu państwowego.

 Prezydent miasta Kalisza, Janusz Pęcherz na ręce Prezesa przekazuje symboliczny klucz do bram miasta. Na zakończenie młodzież klas pierwszych w obecności swoich starszych kolegów składa ślubowanie. A później wszyscy uczestnicy Zjazdu przemaszerowali ulicami miasta swojej młodości. Po drodze składali kwiaty pod pomnikiem patrona i w miejscach pamięci narodowej.

W kaliskim teatrze odbyło się tradycyjne „Spotkanie pokoleń”, które prowadził Robert Kuciński, absolwent z 1986 roku. Chwilą milczenia przywołano cienie tych, którzy odeszli na zawsze.

Owacyjnie przyjęto pozdrowienie dla absolwentów najstarszej kaliskiej szkoły wraz z podarowanym miedziorytem przedstawiającym pałac belwederski od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Delegacje zaprzyjaźnionych szkół i stowarzyszeń składały gratulacje i powinszowania. Przemówił prezydent Kalisza, Janusz Pęcherz, który ponadto udekorował medalem „Honorowy Przyjaciel Kalisza” Stanisława Krzysika, maturzystę z 1935 roku, niestety nie mógł przyjechać z Wrocławia, oraz ks. Jana Sikorskiego i Jacka Szyke, obaj absolwenci z 1952 roku. Odczytane zostały życzenia i pozdrowienia od koleżeństwa z kraju i z zagranicy.

Na zakończenie „Spotkania pokoleń" wystąpił w radosnym programie Teatr Pieśni i Tańca „Patrimonium” z kaliskiego Młodzieżowego Domu Kultury.

W szkole eleganckie śniadanie przygotowane przez firmę „Lazur”. Około godziny szesnastej gwar ucichł i szkoła opustoszała.

Sobotnim zmierzchem asnykowcy-zjazdowicze wyznaczyli sobie spotkanie na muzyczno-tanecznym wieczorze koleżeńskim w restauracji „Aljo”, gdzie bawili się do świtania przy akompaniamencie zespołu „Box Band”.

15 września 2013

Trzeci dzień XVII Zjazdu Asnykowców rozpoczął się o godzinie 10.00 uroczystą mszą św. w katedrze św. Mikołaja, w intencji profesorów i wychowanków, koncelebrowaną przez ks. bp. Edwarda Janiaka, ordynariusza kaliskiego, któremu asystowali między innymi księża asnykowcy: Andrzej Gaweł, Arkadiusz Nowacki, Jan Sikorski, Marcin Papuziński, Sylwester Jasiak i Andrzej Latoń. Oprawę muzyczną zapewnił anielski chór katedralny „Cantate Deo” pod dyrekcją Katarzyny Kubery. Wśród darów ołtarza niesiono tegoroczną edycję „Asnykowca” oraz książkę „Absolwent” – wspomnienia Krzysztofa Bogusława Troca. Podziękowanie za sprawowaną w naszej intencji mszę św. wraz z życzeniami dla koleżanek i kolegów przekazał prezes, Adam Borowiak.

Ostatnim akcentem tegorocznego Zjazdu był finałowy koncert orkiestry „Free Brass Band” pod dyrekcją Marka Kubery z udziałem asnykowskich solistów, który się odbył w gościnnych progach kaliskiego Centrum Kultury i Sztuki.

Tradycją asnykowskich zjazdów jest to, że pozostawiają po sobie trwały ślad wzbogacający dorobek poprzedników. Tym razem była to 19. edycja „Asnykowca” oraz książka Krzysztofa Bogusława Troca „Absolwent”, które to otrzymali wszyscy zjazdowicze, a także pamiątkowe szkolne tarcze oraz okolicznościowe karty pocztowe.

XVII Zjazd Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, który odbywał się w 175. rocznicę urodzin patrona i w 90. rocznicę przekazania szkoły państwu polskiemu oraz nadania jej imienia swojego ucznia, wybitnego poety i patrioty, przeszedł do historii.

 

Adam Borowiak

Cienka żółta linia