REGULAMIN 
XII TURYSTYCZNO - SPORTOWEGO
 RAJDU "ASNYKOWCÓW" 

Cienka żółta linia


Komandor rajdu Krzysztof Kaźmierczak w otoczeniu uczestników oblicza wyniki.

Wyniki XVIII Rajdu '2005

3 października 2004 r. Samochodowy Rajd Asnykowców

Wyniki XV Jubileuszowego
Rajdu '2002

Wyniki XIV Rajdu '2001

Wyniki poprzednich rajdów:

XIII Rajdu '2000

XII Rajdu '99

XI Rajdu '98

X Rajdu '97

IX Rajdu '96

VIII Rajdu '95

Fotoreportaż z XI Rajdu

I  Cel Rajdu

Wspólne spędzenie czasu przez członków Stowarzyszenia Asnykowców i ich rodziny, dalsze poznanie Ziemi Kaliskiej i jej okolic, podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

II Charakter Rajdu

Rajd jest imprezą turystyczno-sportową, otwartą dla każdego kierowcy-wychowanka i absolwenta Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu oraz sympatyków. 

III Miejsce i czas Rajdu

Start Rajdu odbędzie się sprzed Liceum im. A. Asnyka od strony ulicy Parczewskiego, w dniu 19 września 1998r. o godz. 9.00 (bez względu na pogodę).
Uczestników prosi się o przybycie na start o godz. 8.45, celem pobrania materiałów dotyczących Rajdu.
Start poszczególnych załóg odbędzie się wg kolejności ustawienia przed startem na ul. Parczewskiego, w odstępach jednominutowych.

IV Wpisowe

Wpisowe wynosi 40 zł. od załogi (kwota nie obejmuje kosztu obiadu w wysokości 10 zł od osoby ).
Organizatorzy nie zapewniają kiełbasy na ognisko.

V Organizatorzy Rajdu

13.	Krzysztof komandor Kaźmierczak, z żoną Mariolą, następcą Mateuszem i córką Natalią.Kol. Krzysztof Kaźmierczak - Komandor Rajdu
Kol. Marek Sierakowski

VI Trasa Rajdu

Każdy uczestnik przed startem otrzyma opis trasy rajdu. Trasę rajdu należy przejechać w wyznaczonym kierunku i kolejności punktów orientacyjnych. Długość trasy wynosi około 110 km. Na trasie rajdu rozegrane zostaną próby sportowe i zadania specjalne.

VII Punktacja

W trakcie prób sportowych załoga otrzymywać będzie 1 pkt. karny za 1 sek. trwania próby.

Dodatkowe punkty karne za:
- przewrócenie słupka - 3 pkt.
- przejechanie linii mety lub zmiany kierunku jazdy przód-tył  tył-przód 3 pkt.
- przejechanie z niewłaściwej strony słupka 3 pkt.
- niestawienie się załogi na PKP (punkt kontroli przejazdu) lub nieprzejechanie wyznaczonej trasy - 20 pkt.
- niewzięcie udziału w konkurencjach spowoduje niesklasyfikowanie załogi
- w zestawie pytań - brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź - 0,1 pkt. za każde pytanie
Uwaga: Nie ma możliwości powtarzania prób sprawnościowych, czas będzie mierzony od momentu startu do mety, niezależnie od czasu poprawy pomyłki.

VIII Klasyfikacja

Wygrywa ta załoga, która otrzyma najmniejszą liczbę punktów karnych. W przypadku równej liczby punktów decyduje wynik PS-I.

IX Uwaga

W programie Rajdu przewiduje się konkurencje dla dzieci. Trasę Rajdu należy przejechać zgodnie z obowiązującym Kodeksem Drogowym. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty i szkody w stosunku do uczestników i ich sprzętu oraz za straty i szkody spowodowane przez uczestników w stosunku do osób trzecich. Na mecie rajdu odbędzie się ognisko, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

                                                   Organizator:

                                                           Zarząd Stowarzyszenia Asnykowców  

Cienka żółta linia