Miniaturka okładki zaproszenia na XIV Zjazd. (Uwaga! 166362 bytes) Przedstawmy się..., po latach
Cienka żółta linia
Ks. bp Paweł Anweiler maturzysta 1968 r. Biskup Diecezji Cieszyńskiej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim.
Bożena Biegańska-Kajzer maturzystka rocznik 1975. Wyemigrowała do Australii w 1987 roku. Absolwentka The University of Queensland. Uczy młodzież na trzech kontynentach: Australii, Stanach Zjednoczonych i Europie.
Jerzy Bielawski Rozmowa z Jerzym Bielawskim, prezesem Zarządu Okręgu Kaliskiego Polskiego Związku Filatelistów, autorem książki
“50 lat filatelistyki kaliskiej”, której promocja odbyła się 26 maja 2004 r.
Adam Borowiak prezes Stowarzyszenia Asnykowców, ur. 23.12.1952 r. w Zdunach k/Krotoszyna, absolwent Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu /1971/, mgr prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Aleksander Braude

lekarz, poeta. Od 1925 r. uczył się w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym im. A. Asnyka, które ukończył w roku 1932.

Tomasz Broda

asnykowiec rocznik 1986, plastyk, karykaturzysta.

Waldemar Chlebowski

absolwent “Asnyka” z 1971 roku, dziennikarz, tłumacz.

Ryszard Cieślak

Aktor

Tadeusz Frątczak

senior kaliskich architektów.

Henryk Fulde

ur. 27.03.1920 r. Zamordowany w styczniu 1945 r. w lesie Skarszewskim.

Józef Garliński

absolwent 1934 r., prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Włodzimierz Garsztka

absolwent 1969, polonista. W roku 2000 wyróżniony nagrodą Prezydenta miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kultury.

Stanisław Iwankiewicz

emerytowany prof. zw. dr med. hab. dr med. h.c.

Anna Jabłońska-Ważny Anna Jabłońska-Ważny – etnograf, muzealnik. Absolwentka I LO im. A. Asnyka w Kaliszu w 1974 r. Studia etnograficzne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1980 r. pracuje w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, kustosz działu etnografii i opiekun kaliskiego skansenu w Russowie.

Kazimierz Janicki

maturzysta 1949 roku, pseudonim „Pigmej”, prof. medycyny, członek Amerykańskiej Akademii Nauk.

Józef Jaworowicz

matura w "Asnyku" 1955 r.  Mistrzostwo Polski Juniorów w boksie 1955, ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, żona Anna.

Henryk Jedwab

maturzysta 1936 r., komandos, uczestnik natarcia na Monte Cassino, kawaler Krzyża Virtuti Militari.

Sylwia Jurkiewicz-Kokot matura 1976. Dyplom z malarstwa oraz tytuł magistra uzyskała w 1984 roku. Razem z mężem Januszem zawodowo zajmuje się malarstwem sztalugowym.
Zbigniew Jurkiewicz Pochodzi z Kalisza, a wywodzi się z rodziny obdarzonej „artystycznymi” genami. (Jego siostra, Sylwia Jurkiewicz-Kokot cieszy się opinią znakomitej malarki nie tylko w Kaliszu.) Po ukończeniu liceum (matura 1972) studiował na wydziale architektury Politechniki Wrocławskiej, a potem w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dziś, choć mieszka w Kanadzie, pracuje w Nowym Jorku i innych punktach świata.
Krzysztof Kornacki asnykowiec, maturzysta 1966 roku, zabytkoznawca.
Zbigniew Kościelak Zbigniew Kościelak, absolwent Liceum A. Asnyka z 1960 roku – jest dziennikarzem, polonistą, autorem poetyckiego tomiku "Obietnica niespełnienia" (1997), tekstów piosenek o Kaliszu, fraszek i scenariuszy plenerowych widowisk (m.in. "Baśnie świętojańskie").
Waldemar Kuczyński Jest ekonomistą, był więziony po wydarzeniach marcowych 1968 roku. W czasie strajku w Stoczni Gdańskiej był członkiem zespołu ekspertów, który został powołany przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Był zastępcą redaktora naczelnego tygodnika "Solidarność". Internowany w czasie stanu wojennego. Na emigracji po internowaniu pracował jako adiunkt w paryskiej Szkole Wyższych Studiów Społecznych i komentator Radia Wolna Europa. Po powrocie do kraju został szefem zespołu doradców i ministrem przekształceń własnościowych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Był też głównym doradcą premiera Jerzego Buzka.
Więcej informacji na stronie www.kuczyn.com

Jacek Łapott

absolwent 1966, etnograf, podróżnik.

Piotr Łuszczykiewicz

asnykowiec, maturzysta 1983 roku.

Jan Mak

asnykowiec, absolwent 1955 roku, mgr inż. komunikacji i inż. budownictwa ogólnego. Współorganizator i uczestnik małego sabotażu antykomunistycznego na terenie szkoły p.n. „Mściciel”.

Jerzy Matyjasz Jerzy Matyjasz - kaliszanin, asnykowiec, matura 1974. W 1980 ukończył elektronikę na Politechnice Wrocławskiej. Od 1983 utrzymywał się wykonując roboty wysokościowe. W 1992 zmienił zawód. Objął stanowisko dyrektora biura maklerskiego, a następnie w innych bankach dyrektora oddziału i departamentu.

Prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN, maturzysta 1951.

Włodzimierz Kazimierz Muth asnykowiec, absolwent 1962. Zwolennik  wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych (w wyborach większościowych) jako jednej z ważniejszych dróg wiodących do naprawy Rzeczypospolitej.
Kazimierz Tadeusz Naskręcki ps. "Lala", nauczyciel wf, trener, wioślarz klubów kaliskich i wrocławskich, 12-krotny mistrz Polski, finalista MŚ, medalista ME, olimpijczyk z Tokio (1964), gdzie wiosłował w finale dwójki ze sternikiem.
Prof. dr hab. Andrzej Nowak Internista i gastrolog, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Prezydent Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej.
Józef Marek Orleski lekarz laryngolog, maturzysta 1952

Arkadiusz Pacholski

pisarz, dziennikarz, maturzysta 1983

Józef Palmer

artysta grafik, maturzysta 1933

Andrzej Pawlak maturzysta 1965, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (1971). Po studiach podjął pracę jako asystent w Zakładzie Maszyn Elektrycznych Politechniki Poznańskiej. W roku 1981 wyjechał do Stanów Zjednoczonych i podjął pracę w General Motors Research and Development Center, Warren, Michigan, na etacie badawczym. W roku 1995 został laureatem najwyżej cenionej w naukach technicznych nagrody Przemysłowego Instytutu Badawczego w USA (Industrial Research Institute Achievement Award).
Felicjan Paluszkiewicz ur. 1931, maturzysta 1948 r., autor biogramów opublikowanych w I tomie "Szkoły Kaliskiej". Uhonorowany odznaką "Zasłużonego Działacza Kultury". Autor kilkuset artykułów i książek o problematyce jezuickiej.  Mieszka w Warszawie.

Małgorzata Paszyn

mgr inż. architekt, absolwentka Liceum im. Adama Asnyka z 1979 roku

Krzysztof Płociński

PŁOCIŃSKI KRZYSZTOF, pseud. Płotka, mgr inż. elektryk, spec. metrologia i elektroniczna aparatura pomiarowa, informatyk.

Marek Samoć Prof. dr hab. Marek Samoć laureat I edycji konkursu w programie WELCOME Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
ur. w 1951 r. w Kaliszu. Profesor nauk chemicznych.
Jest absolwentem Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. Wychowanek Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, na którym obronił doktorat (1977) i uzyskał habilitację (1985).

Zdzisław Samulak

maturzysta 1954 roku, inżynier mechanik, niegdyś w ZAP w Ostrowie Wielkopolskim, a od osiemnastu lat w New York Air Brake Corporation w Watertown w Stanach Zjednoczonych.

Ks. Jan Sikorski maturzysta 1952.  Ks. Jan Sikorski - od 1989 roku naczelny kapelan więziennictwa RP, założyciel Bractwa Więziennego. W latach 1981-82 duszpasterz internowanych w Białołęce. Jest doktorem teologii, od 1986 r. proboszczem parafii św. Józefa Oblubieńca w Warszawie.
Piotr Skiba Asnykowiec, absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.
Aktor teatralny. Urodził się 4 maja 1954 roku w Kaliszu.
Zenon Sroczyński maturzysta 1965, właściciel Przedsiębiorstwa "Hellena"
Daniel Edmund Sudoł Urodzony w Polsce, w najstarszym mieście Kaliszu, asnykowiec, Daniel Sudoł wyemigrował na początku lat 1990-tych do Stanów Zjednoczonych po pięcioletnim pobycie w Japonii.

Wróblewski Jan Ptaszyn

asnykowiec, maturzysta 1952, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza, absolwent I Liceum ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu,  polski saksofonista jazzowy, kompozytor, dyrygent. 

Leszek Tomalak maturzysta 1953, mgr inż. włókiennik - specjalizacja tkactwo, dziennikarz,  autor autobiograficzno-wspomnieniowej książki „Nokturn Polski".

Leszek Jerzy Ziąbka

ur. w 1958 w Kaliszu, archeolog, muzealnik, teolog świecki.

   Cienka żółta linia