Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Asnykowskie artykuły
i wydawnictwa

"Buraki idą w góry" - drugie dziesięciolecie wyjazdów, 2004 - 2014

"Buraki idą w góry" - 10 lat asnykowskich rajdów górskich, 1994 - 2004

Stanisław Krzysik - „Szkoła z oddali i z bliska. Kaliska Szkoła imienia Adama Asnyka we wspomnieniach absolwenta z 1935 roku”, wrzesień 2016

TAK ICH PAMIĘTAM -
o szkolnych profesorach pisze Wojciech Kibler, maturzysta z 1952 roku

Józef Jaworowicz - Informacja o uratowaniu grobu śp. prof. Jana Męczyńskiego, 2 kwietnia 2016

Andrzeja Zmyślonego relacja z Podkarpacia, 2014

Krzysztof Abram, My we Lwowi, 2012

Szymon Smoliński - Recenzja powieści Arkadiusza Pacholskiego "Niemra"

Adam Borowiak - Blisko i daleko. 21 lat Stowarzyszenia Asnykowców,
23 września 2011

Edward Wasilewski - Wizyta Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Kaliszu, 2009

Ks. Stanisław Olejnik. Takie to były czasy, tacy to byli ludzie. Karty dziennika. Wrocław 2009.

Bogdan Bladowski - Kaliszanie w Warszawie, 2009

Andrzej Androchowicz - Pamięci Profesora Antoniego Pstrokońskiego, 2005

"Ciemność widzę"
- Krzysztofa Abrama (matura 1968) spostrzeżenia z pobytu w Afryce, październik 2005

Anna Roth - August Bertelmann, malarz zapomniany

Jerzy Bielawski - Calisiana w filatelistyce, Asnykowiec 2001

Zenon Prętczyński - Toronto - to lubię, 2001

Józef Jaworowicz - moje wspomnienia asnykowskie wydanie 2

Jerzy Bielawski - Adam Asnyk w filatelistyce

"Poeci z Asnyka" - esej Piotra Łuszczykiewicza, 1998

"Calisiana w Warszawie" - Henryk Podsiadły, 1996

"Asnykowcy" na scenie - artykuł Jerzego A. Splitta, 1996

Jerzy Borowiak - Historia powołania Stowarzyszenia "Asnykowców", 1995

"Lekcja niech trwa"- wspomnienia Andrzeja Zmyślonego, 1995

Sprawiedliwi wśród narodów świata - Józef i Michalina Jaworowiczowie

Asnykowców portret własny - Robert Kuciński

My i oni - wspomnienie Wandy Kołacińskiej

To oni nas uczyli - wspomnienia Jana Wernera i Jana Żardeckiego, 1993

"Kalisz z oddali" - Tadeusz Pniewski, 1988

"Muzy nad Grodzką" - artykuł Macieja M. Kozłowskiego

Kalisz w życiu i twórczości Adama Asnyka - prof. Janina Chwilczyńska, 1957

Cienka żółta linia