Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka
 
 

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum
i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu

 

Od 13 marca 1990

 

Wystawy

 • Współczesna Karykatura Polityczna, 9 września 1990

 • Malarstwo Jana Winczakiewicza, 12 grudnia 1990

 • Aukcja twórczości grafików karykaturzystów, 26 stycznia 1991

 • Twórczość Jacka Frankowskiego, 20 lutego 1992

 • Sztuka Reklamy, twórczość Krzysztofa Oleksiaka, 13 września 1992

 • Grafiki Cypriana Kościelniaka, 10 września 1993

 • Malarstwo Roberta Mroczyńskiego, 10 września 1993

 • Sztuka socrealizmu, ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 14 listopada 1997

 • Odkrywam Afrykę, dorobek Jacka Łapotta, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, 11 września 1998

 • Zrób sobie gębę, twórczość Tomasza Brody, 12 września 1998

 • Malarstwo Sylwii Kokot, 12 września 1998

 • Malarstwo Agnieszki Tylak, 12 września 1998

 • „Asnykowcy ‘98”, portrety fotograficzne Stanisława Kulawiaka, 13 stycznia 2000

 • Twórczość Józefa Palmera i Donalda Edwarda Emery z Santa Monica College, 8 września 2000

 • Prezentacja Stowarzyszenia Asnykowców w Poznaniu na wystawie „Krajobrazy Kulturowe Wielkopolski”, 7 grudnia 2002

 • Malarstwo, projekty i realizacje architektoniczne Zbigniewa Jurkiewicza, 12 września 2003

 • „Sztuka konserwacji”, realizacje Lecha Chwilczyńskiego, 19 września 2008

 • „Ryszard Cieślak – aktor Jerzego Grotowskiego”, 8 maja 2009

 • „Asnykowcy – Miastu (1990 - 2010)”, 5 marca 2010

 • „Jubileuszowy 60-letni przegląd dokonań Zenona Prętczyńskiego – architekta z prawem twórcy”, 20 czerwca - 31 sierpnia 2011

 • „Historia literatury znaczkami pisana – w 175. rocznicę urodzin Adama Asnyka” – ze zbiorów Jerzego Bielawskiego, 11 września 2013

 • Twórczość Marka Rozpary, 12 września 2013

 • „Użytkowe - nieużytkowe” - malarstwo Tomasza Wolffa, 13 września 2013

 • Twórczość Cypriana Kościelniaka, 13 września 2013

 • Przegląd dorobku artystycznego Krzysztofa Oleksiaka, 20 września 2013

 • Wystawa dokumentalna „Pokłosie XVII Zjazdu Asnykowców”, marzec 2014

 • Wystawa fotogramów „Od Walnego do Walnego”, kwiecień 2015

Spotkania autorskie, wieczory poetyckie

 • Przekłady poezji hiszpańskiej i wiersze Jana Winczakiewicza, 12 grudnia 1990

 • Wykłady i odczyty Józefa Garlińskiego w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim i Wysocku Wielkim, 25 marca 1991, 10 września 1993, 10 czerwca 1994, 11 i 12 maja 1996, 11 września 1998

 • Wieczór twórczości Marka Sierakowskiego, 10 grudnia 1993

 • Wieczór twórczości Ryszarda Nałęcza, 21 października 1994

 • Spotkania z poezją Adama Asnyka, 11 września 1994, 10 września 1995

 • Wieczór autorski Jana Winczakiewicza, 28 września 1995

 • „Najbliżej serca jest słowo”, wieczór twórczości Zbigniewa Kościelaka, 20 października 1995

 • Wieczór promocyjny tomiku poezji „I coraz ciszej w myślach” Marka Sierakowskiego, 14 grudnia 1995

 • Spotkania wspomnieniowe z Henrykiem Jedwabiem, komandosem, kombatantem SOE, 18 lipca 1996, 10 czerwca 1999, 29 maja 2001, 23 maja 2002, 7 października 2003

 • Wieczór promujący tomik poezji Zbigniewa Kościelaka „Obietnica niespełnienia”, 30 stycznia 1997

 • Spotkanie z maratończykiem Andrzejem Jabłońskim, 12 czerwca 1997

 • Spotkania z Waldemarem Kuczyńskim, 16 grudnia 1999, 9 grudnia 2004

 • Spotkanie ze Zdzisławem Samulakiem, 1 czerwca 2000

 • Wieczór z artystami plastykami, Józefem Palmerem i Donaldem Edwardem Emery, 31 sierpnia 2000

 • Promocja książki Piotra Łuszczykiewicza „Pociąg do Poznania. Szkice i rozmowy”, 21 grudnia 2000

 • Wieczór literacki z okazji wydania wspomnień Stanisława Iwankiewicza „A było to tak...”, 16 listopada 2001

 • Spotkanie z Piotrem Łuszczykiewiczem i jego książką „Bliskie czytanie. Interpretacje literatury XX wieku”, 10 października 2002

 • Promocja zbioru poezji Stefana Gillera „Dwie chwile”, oraz antologii poezji o Kaliszu „Strofy wierne Prośnie”. Wieczór z artystą grafikiem Krzysztofem Oleksiakiem, współtwórcą obu wydawnictw, 10 października 2002

 • Seans filmów archiwalnych Wojciecha Krenza, 9 października 2003

 • Wieczór literacki, prezentacja zbioru opowiadań Arkadiusza Pacholskiego „Lśnienie nad głębiną”, 18 grudnia 2003

 • Spotkanie z ks. dr. Janem Sikorskim, 25 listopada 2004

 • Wieczór poezji Daniela Edmunda Sudoła, 25 maja 2006

 • Spotkanie z Janem Ptaszynem Wróblewskim, promocja książki Jacka Wróblewskiego „Globtroter. Rzecz o Janie Ptaszynie Wróblewskim”, 6 września 2007

 • „Lubię śnić”, wieczór poezji Jerzego Ścieśka, z udziałem Ireny Tkaczyk i Hanny Krężlewskiej, 22 kwietnia 2009

 • Spotkanie z ks. prof. Stanisławem Olejnikiem – promocja tomu „Takie to były czasy, tacy to byli ludzie. Karty dziennika”, 22 maja 2009

 • „Kozłówka dla zakochanych”, wieczór z Krzysztofem Kornackim, dyrektorem Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 30 września 2009

 • „Zostań genealogiem swej rodziny. Genealogia dla każdego”, spotkanie z Grzegorzem Mendyką, 22 października 2009
 • „Zabytkowe szaty liturgiczne w kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu i ich ofiarodawcy”, spotkanie z dr Ewą Andrzejewską, 25 lutego 2010
 • Spotkanie z dr. Piotrem Łuszczykiewiczem i jego książką „Piosenka w poezji pokolenia ery transformacji”, 26 marca 2010
 • „Słowa miodem pisane”, spotkanie z mistrzem pszczelarskim, Jerzym Gnerowiczem,
  18 marca 2011
 • Promocja książki Iwony Kienzler „Maria Konopnicka. Rozwydrzona bezbożnica”,
  18 lutego 2014

 

▌Koncerty, recitale

 • „Jazz i kabaret”, Jan „Ptaszyn” Wróblewski i Jerzy Kryszak, 10 września 1993

 • „Asnykowcy – miastu”, orkiestra symfoniczna Filharmonii Kaliskiej pod dyr. Jana Walczyńskiego, solistka Ewa Iżykowska, 12 września 1993

 • Recital Michała Osiadacza ze Lwowa, 16 grudnia 1993

 • Recital Marka Markowskiego i Ewy Żak, 1 grudnia 1994

 • Koncert kolęd, Chór Bazyliki św. Józefa, 5 stycznia 1995

 • Koncert piosenek żeglarskich, zespół „Skippersi”, 21 listopada 1996

 • Wieczór poezji śpiewanej Leszka Kopcia, 23 stycznia 1997

 • Koncert żeńskiego big–bandu Uniwersytetu im. Janka Kupały w Grodnie, 24 kwietnia 1997

 • „Zwidy marcowe, czyli ekstraordynaryjny wieczór koleżeński z udziałem niemalże artystów”, 13 marca 1998

 • Koncert jazzowy Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego i Marka Markowskiego, 11 września 1998

 • „Asnykowcy – miastu”, orkiestra symfoniczna Filharmonii Kaliskiej pod dyr. Jana Walczyńskiego z udziałem Jerzego Górnego, 13 września 1998

 • Recital Pawła Linkowskiego i Piotra Michery, 18 marca 1999

 • Wieczór greckich piosenek w wykonaniu Dariusza Chojnackiego, 18 listopada 1999

 • Recital Roberta Kasprzyckiego, 17 marca 2000

 • „Wszystko dla Ciebie – Ty dla Wszystkich, czyli upojno-upiorna noc kabaretowa z udziałem niemalże artystów”, 8 marca 2002

 • „Folguj szczątkom swej młodości”, 18 maja 2002

 • „Pożegnanie z Adrią”, 24 maja 2002

 • „Asnykowcy – miastu”, orkiestra symfoniczna Filharmonii Kaliskiej pod dyr. Jana Walczyńskiego z udziałem Karoliny Sobierańskiej i Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego, 14 września 2003

 • „Zostanie tylko cień wspomnienia”, spektakl poetycki na 166. urodziny Adama Asnyka, 11 września 2004

 • „Ta nasza młodość”, koncert urodzinowy z okazji 15-lecia Stowarzyszenia, 5 marca 2005

 • „Po promieniu”, recital poetyckich piosenek Aldony Tomczak, 8 września 2005

 • Standardy jazzowe, recital Agnieszki Sochackiej, 24 listopada 2005

 • Recital poezji śpiewanej w wykonaniu Moniki Buchnajzer, 7 września 2006

 • Muzyczne wspomnienie Marka Grechuty – Piotr Michera, Zbigniew Kościelak i Andrzej Zmyślony, 14 października 2006

 • „Koncert jesienny na trzy świerszcze” – Anna Stankiewicz-Matusiak, Krzysztof Matusiak i Robert „Ważyl” Zgorzelak, 9 listopada 2006

 • „Wieczór Kolęd i Pastorałek” – Monika Kwiatkowska, Alicja Chołaś, Zyta Zalewska, Marek Galuba, Piotr Michera oraz Bożena Wiśniewska-Zalewska, 21 grudnia 2006

 • „Wieczór Kolęd i Pastorałek” – Karolina Korpik, Jacek Różański, Alicja Chołaś oraz Zyta Zalewska, Marek Galuba i Bożena Wiśniewska-Zalewska, 20 grudnia 2007

 • „Podróżą każda miłość jest, czyli jeszcze w zielone gramy”, koncert – benefis Andrzeja Zmyślonego, 18 kwietnia 2008

 • Muzyczny wieczór z zespołem „Żuki”, 19 września 2008

 • Koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Kaliskiej, 21 września 2008

 • „Między nami wszystko było” – wieczór literacko-muzyczny, benefis Zbigniewa Kościelaka, 24 października 2008

 • „Dzieciątko się narodziło – niebo ludziom otworzyło” oraz „Puchowy śniegu tren”, koncert według scenariusza i w reżyserii Andrzeja Zmyślonego, 21 grudnia 2008

 • „Blues w obrazkach” w wykonaniu Grzegorza „Olka” Olejnika, Tomasza Hermana i Janusza Trzęsały, 22 stycznia 2009

 • „Żyjmy weselej w Kaliszu” – słowno-muzyczny wieczór koleżeński z okazji XX-lecia Stowarzyszenia Asnykowców według scenariusza i w reżyserii Zbigniewa Kościelaka,
  6 marca 2010

 • „Na strunach skrzypiec, gitary i głosu, czyli bezpretensjonalny, koleżeński wieczór artystyczny z muzyką i piosenkami francuskimi”, zorganizowany i prowadzony przez Zbigniewa Kościelaka, 25 listopada 2010
 • Wieczór bluesowy w wykonaniu Grzegorza „Olka” Olejnika, Tomasza Hermana i Janusza Trzęsały, czyli zespołu „Blues Ferajna”, 17 marca 2011
 • Francuski wieczór literacko-muzyczny „C’est la vie” według scenariusza i w reżyserii Andrzeja Zmyślonego. Aranżacje piosenek i kierownictwo muzyczne: Fryderyk Stankiewicz, 8 kwietnia 2011
 • „Kabaretowa kwadratura, czyli piosenka ci nie da zapomnieć” – wieczór muzyczno-literacki czterech kultur – polskiej, rosyjskiej, niemieckiej i żydowskiej, według scenariusza i w reżyserii Andrzeja Zmyślonego. Aranżacje piosenek i kierownictwo muzyczne: Fryderyk Stankiewicz, 1 grudnia 2012
 • „Patrimonium” - Teatr Pieśni i Tańca, 14 września 2013
 • Koncert orkiestry „Free Brass Band” pod dyrekcją Marka Kubery, z udziałem solistów z Asnykowskiej Grupy Artystyczno-Towarzyskiej „AGAT”, 15 września 2013
 • Z okazji XXV-lecia Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu – „Ach Panie, Panowie...” – koncert Asnykowskiej Grupy Artystyczno-Towarzyskiej „AGAT”, według scenariusza i w reżyserii Andrzeja Zmyślonego, aranżacje piosenek i kierownictwo muzyczne: Fryderyk Stankiewicz, 5 grudnia 2015
 • „Melodie Grechuty na skrzypcach Michery” – recital Piotra Michery w 10. rocznicę śmierci Marka Grechuty, z udziałem Tomasza Wasiaka i Zbigniewa Kościelaka, 7 października 2016

 

▌Wydawnictwa

 • Monografia „Szkoła Kaliska” t. 1 „Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu” pod red. Edwarda Polanowskiego, 1993

 • Monografia „Szkoła Kaliska” t. 2 „Nauczyciele i wychowankowie” pod red. Krzysztofa Walczaka, 1998

 • „Krajobraz serdeczny”, tomik poezji Tadeusza Pniewskiego, 1991

 • „I coraz ciszej w myślach”, tomik poezji Marka Sierakowskiego, 1995

 • „Obietnica niespełnienia”, tomik poezji Zbigniewa Kościelaka, 1997

 • „Moje wspomnienia asnykowskie” wierszem Józefa Jaworowicza, 1998 i 2003

 • „Mów, niech Cię zobaczę”, książka Zbigniewa Kościelaka, 2003

 • „Kaliszanie”, album autorstwa Krzysztofa Oleksiaka i Adama Borowiaka, 2003

 • „Buraki idą w góry” Jerzego Matyjasza, dziesięciolecie wypraw, 2004

 • „Buraki idą w góry” Jerzego Matyjasza, dwudziestolecie wypraw, 2014

 • „Dotknięcie czasu. Listy Asnykowców”, zredagowany przez Adama Borowiaka, 2008

 • „Absolwent” - wspomnienia Krzysztofa Bogusława Troca, 2013

 • „Asnykowiec” biuletyn ilustrowany Stowarzyszenia, pod red. Adama Borowiaka, od 1990

 • „AGAT” – Asnykowska Grupa Artystyczno-Towarzyska. Programy artystyczne 1998-2013, 2015

 • Strony internetowe, www.asnyk.kalisz.pl, red. Krzysztof Płociński, od 1996

 

▌Prace magisterskie

 • Daria Kapczyńska, „Aktywizacja turystyczna poprzez uczestnictwo byłych licealistów w działalności Stowarzyszenia Asnykowców”. Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Krasiński.
  Katedra Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007

 • Weronika Wodiczko, „Dzieje Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu”. Promotor: prof. dr hab. Czesław Lewandowski.
  Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008

 • Ewa Stefaniak, „Rola stowarzyszeń w generowaniu kapitału społecznego. Przypadek  Stowarzyszenia Asnykowców”. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki.
  Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

 

▌Tablice

 • Pamięci uczniów poległych w obronie ojczyzny w wojnie 1918–1920, z inicjatywy Tadeusza Pniewskiego, ufundowana przez Andrzeja Swiniarskiego, 1991

 • Dzieje szkoły, z inicjatywy Adama Borowiaka, ufundowana przez Józefa Garlińskiego, 1998

 • Pamięci prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ufundowana przez Zenona Sroczyńskiego, 1998

 • Pamięci Tadeusza Pniewskiego, z inicjatywy Adama Borowiaka, ufundowana przez  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, 2014 

 

▌Przedsięwzięcia coroczne, byłe i aktualne

 • Msze św. w katedrze św. Mikołaja, w rocznicę urodzin Adama Asnyka, inaugurujące kolejne sezony działalności Stowarzyszenia

 • Comiesięczne audycje w Radiu Centrum, 1994-1997

 • Udział w powitaniach kolejnych roczników abiturientów

 • Uczestniczenie w ślubowaniach uczniów klas pierwszych

 • Spotkania „Opłatkowo-noworoczne”

 • Karnawałowe Bale Asnykowców

 • Jesienne wieczory koleżeńskie „Pawlikanalia”

 • Absolwenckie zloty rocznikowe

 • Mecze koszykówki oldboyów „Asnykowcy” – „Jagiellonowie” o puchar przechodni im. prof. Kazimierza Paszyna

 • Rajdy samochodowe asnykowców

 • Mistrzostwa Asnykowców w narciarstwie zjazdowym

 • Zawody strzeleckie, majówki w Wolicy

 • Spływy kajakowe

 • Wycieczki rowerowe

 • Wyprawy w góry, wycieczki krajoznawcze i historyczno-literackie

 • Cotygodniowe wspólne pływanie

 • Wycieczki do Włoch (1991), Pragi (2003), Wilna (2004), Wiednia (2005) i do Lwowa (2012)

 • Czwartkowe spotkania w klubie „Pod Muzami”, restauracji „Pod Orzechami”, kawiarence „Domek Parkowego” i klubie Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego

 • Rejs Asnykowców „Zawiszą Czarnym”, Gdynia – Kopenhaga – Roenne – Gdynia, 16-22 września 2005

 • Adriatycki rejs jachtowy, Sukošan – Soline – Veli Iż – Betina – Zlarin – Skradin – Vodiče, 23-30 maja 2009

 • Bałtycki rejs na pokładzie s/y „Olander”, 20-26 maja 2012

 

▌Organizacja Zjazdów
▌Wychowanków Gimnazjum i Liceum
▌im. Adama Asnyka w Kaliszu

 • XIII Zjazd, 10–12 września 1993, 450 uczestników

 • XIV Zjazd, 11–13 września 1998, 700 uczestników

 • XV Zjazd, 12-14 września 2003, 600 uczestników

 • XVI Zjazd, 19-21 września 2008, 500 uczestników

 • XVII Zjazd, 13-15 września 2013, 400 uczestników

 

Stowarzyszenie wyróżnili szczególnie

 • Prezydent miasta Kalisza, 1991

 • Wojewoda Kaliski, 1994

 • Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, 1994

 • Rada Miejska godnością „Zasłużony dla miasta Kalisza”, 1996

 • Muzeum Okręgowe w Sandomierzu – Ogólnopolska Nagroda im. Aleksandra Patkowskiego, 2005

 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 2010

 

▌Z inicjatywy Stowarzyszenia

 • Józef Garliński, „Honorowy Obywatel miasta Kalisza”, 1994

 • Jan Winczakiewicz, „Honorowy Obywatel miasta Kalisza”, 1995

 • Henryk Jedwab, „Honorowy Obywatel miasta Kalisza”, 1999

 • Edward Joachim Wende, „Honorowy Obywatel miasta Kalisza” (pośmiertnie), 2010

 • Krystyna Tustanowska, „Zasłużona dla miasta Kalisza”, 1992

 • Józef Witold Jarnutowski, „Zasłużony dla miasta Kalisza”, 1992

 • Franciszek Zaręba, „Zasłużony dla miasta Kalisza”, 1993

 • Jerzy Borowiak, Kaliszanin Roku ’98

 • Krzysztof Płociński, nagroda Prezydenta Kalisza, 1999

 • Włodzimierz Garsztka, nagroda Prezydenta Kalisza, 2000

 • Lidia Łyszczak, nagroda Prezydenta Kalisza, 2001

 • Anna Jabłońska-Ważny, nagroda Prezydenta Kalisza, 2002

 • Barbara Fibingier, nagroda Prezydenta Kalisza, 2003

 • Adam Borowiak, laureat „Złotej Dziesiątki 2003”

 • Zenon Prętczyński, medal „Honorowy Przyjaciel Kalisza”, 2011

 • Stanisław Krzysik, medal „Honorowy Przyjaciel Kalisza”, 2013

 • Ks. Jan Sikorski, medal „Honorowy Przyjaciel Kalisza”, 2013

 • Jacek Szyke, medal „Honorowy Przyjaciel Kalisza”, 2013

 • Ewa Iżykowska-Lipińska, „Honorowy Obywatel miasta Kalisza”, 2016

 

Także

 • Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Honorowy Obywatel miasta Kalisza, 1999, na wniosek Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Kaliszanie 2000”

 • Arkadiusz Pacholski, laureat „Złotej Dziesiątki 1999”

 • Krzysztof Walczak, laureat „Złotej Dziesiątki 2000”

 • Zenon Sroczyński, „Kaliszanin Roku 2000”

 • Marek Pertkiewicz, laureat „Złotej Dziesiątki 2000”

 • Sławomir Rudowicz, laureat „Złotej Dziesiątki 2000”

 • Światowy Zlot Wychowanków Kaliskich Szkół Średnich, któremu przewodniczył Jerzy Kaźmierczak – „Wydarzenie Roku 2000”

 • Krzysztof Walczak „Zasłużony dla miasta Kalisza”, 2002

 • Barbara Fibingier, laureat „Złotej Dziesiątki 2002”

 • Władysław Jakubek, trener pływania, jego dorobek uznany „Wydarzeniem Roku 2002”

 • Stanisław Iwankiewicz, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza, 2005

 • Zbigniew Kościelak, nagroda Prezydenta Kalisza, 2009

 • Adam Borowiak, nagroda Prezydenta Miasta Kalisza, 2010

 • Kazimierz Matusiak, „Zasłużony dla miasta Kalisza”, 2011

 • Jerzy Bielawski, nagrody Prezydenta miasta Kalisza, 2000, 2005, 2008; złota odznaka „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, 2008; członek honorowy Polskiego Związku Filatelistów, 2011; „Honorowy Przyjaciel Kalisza”, 2014

 • Jan Kibler, „Zasłużony dla miasta Kalisza”, 2016

   

▌Odznaczeni Krzyżami Zasługi RP
▌za pracę w Stowarzyszeniu

 

 

Złotymi

 • Jerzy Kaźmierczak – 1993

 • Jerzy Gwiaździński – 1998

 • Krzysztof Oleksiak – 1998

 • Lidia Łyszczak – 2003

 • Marek Mikołajczyk – 2003

              

Srebrnymi

 • Urszula Dera – 1993

 • Adam Borowiak – 1993

 • Józef Jaworowicz – 1993

 • Jerzy Bałwas – 1998

 • Tadeusz Krawczyński – 1998

 • Marek Sierakowski – 1998

 • Krzysztof Płociński – 2003

 • Bogdan Ptak – 2003

 • Janusz Wysogląd – 2003

 

Brązowym

 • Krzysztof Kaźmierczak – 1998

 

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego

 • Marek Gwiaździński – 2008

 • Zbigniew Kościelak – 2008

 

Laureaci „Złotego Pióra”,
▌nagrody prezesa Stowarzyszenia

 • Marek Sierakowski – 1997

 • Adam Borowiak – 1997

 • Andrzej Zmyślony – 1999

 • Jerzy Bałwas – 2000

 • Krzysztof Płociński – 2001

 • Bogdan Ptak – 2002

 • Zbigniew Kościelak – 2003

 • Jerzy Matyjasz – 2005

 • Jerzy Borowiak – 2006

 • Krzysztof Biernacki – 2007

 • Zenon Prętczyński – 2008

 • Jan Krystyn Mak – 2009

 • Józef Jaworowicz – 2011

 • Zdzisław Samulak – 2012

 • Tadeusz Krawczyński – 2016

 

Opracował Adam Borowiak