Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Ankiety asnykowców
Cienka żółta linia

Ze względu na ogromną objętość tekstu, podzielono odpowiedzi na ankietę alfabetycznie na sześć oddzielnych stron:

Nazwiska od A do F
Nazwiska od G do J
Nazwiska od K do M
Nazwiska od N do P
Nazwiska od R do T
Nazwiska od U do Z

Ankieta "Asnykowca"

Nazwisko i imię (w przypadku kobiet nazwisko rodowe i po mężu):*
Pseudonim szkolny:
Lata uczęszczania do Szkoły:
Matura (rok):
Oznaczenie klasy:
Profil klasy, językowy, dziedzinowy:
Wychowawca:
Ulubiony nauczyciel, nauczyciele:
Tytuł naukowy, zawodowy
Zawód, profesja
Ukończone szkoły i uczelnie wyższe
Zajmowane stanowiska, działalność zawodowa:
Działalność społeczna, uczestnictwo w stowarzyszeniach, zjazdach asnykowskich:
Twórczość (literacka, naukowa, artystyczna itp.):
Osiągnięcia, sukcesy, nagrody:
Hobby:
Życie rodzinne:
Adres do korespondencji, telefon, fax:
Adres e-mail:
 

Cienka żółta linia